Om Højgaard

Velkommen til Hojgaard-Hereford.dk

Denne side er beregnet til at give lidt information om Vores landbrug.

Det er muligt at se hvilke varer der er til rådighed i Vores gårdbutik, udskæringer, samt priser derpå.

Lidt om os selv

Vi er en familie på fire, der bor på en gård i Gadstrup (Snoldelev) - det ligger på hovedvejen mellem Roskilde og Solrød. Her bruger vi meget af tiden på at passe jorden, maskinstationen og IKKE mindst besætningen af Hereford-kvæg.

Besætningen blev startet for ca. 15 år siden, af min far, Hans Skafte og jeg selv, Henrik. Kvæget går i Karlslunde Mose på fredet område. Her går de fra april til december, hvorefter vi tager dem hjem på stald, hvor de går i løsdrift på dybstrøelse (halm). Deres foder består af ensileret græs, hø, halm og frisk vand.

Vi ved at der er mange mennesker der er interesseret i at handle deres kød i gårdbutikker, så derfor synes Vi, at også I skal have mulighed for at få denne dejlige oplevelse af, hvordan kalve-/oksekød egentlig skal smage.

Vi har dyr der afgræsser arealer med tilskud til pleje af græs og naturarealer

Formålet med ordningen er at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Dette gøres ved at sikre, at visse prioriterede arealer bliver drevet med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.