Vores dyr

Vores dyr går på græs i Karlslunde Mose fra april til december. Mosen var i jægerstenalderen en lavvandet fjord, og vandstanden var 2½ meter højere end nu. Efter afspærring af fjordmundingen med strandvolde er den omdannet til moser og enge. I mange hundrede år blev mosen brugt til græsning, høslet og tørvegravning. Senere voksede pilekrat og sivskove ud i området.

Moserne blev fredet i 1985, og i dag ejer Staten det meste inklusive Firmileskoven og Karlstrup Kalkgrav vest for motorvejen. Moserne har et rigt planteliv og dyreliv med mangle fugle og insekter, og der er også en del rådyr.

Torsdag, 1. januar 1970